ໂຮງໝໍແຂວງຄຳມ່ວນປິດ14ວັນເດີ້.

ປິດສະເພາະຕືກເຂດນອກ.

ຮັບແຕ່ຄົນເຈັບໜັກເທົ່ານັ້ນ.

ພື້ນທີສີແດງເປັນຍ້ອນຄົນບໍ່ມັກບອກຄວາມຈີງ.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *