ຢ່າຖືເບົາ ກັກໂຕ 1 ເດືອນກວດ 4 ຄັ້ງ ຄັ້ງທີ່ 4 ຜົນອອກມາເປັນ(+)

ຢ່າຖືເບົາ ກັກໂຕ 1 ເດືອນກວດ 4 ຄັ້ງ ຄັ້ງທີ່ 4 ຜົນອອກມາເປັນ(+) ຕິດໂຄວິດ-19.

ເຊົາໃຈນຳ ໂຄວິດ ນິເດກັກໂຕ 1 ເດືອນກວດ 4 ຄັ້ງໆ.

ຄັ້ງທີ 4 ເປັນ(+)​ແລັວຈັງໄດ້ຊີປອດໄພບາດນີ້.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *