ຢ່າງມີສະຕິເດີ່ທຸກຄົນ..!! ຜົນຮ້າຍຂອງຫວຍເຖື່ອນ ແລະ ການພະນັນຕ້ອງຫ້າມ

ການດຳເນີນກິດຈະການຫວຍ ເພື່ອເປັນການພັກຜ່ອນຜ່ອນອາລົມ ຂອງຜູ້ມັກສ່ຽງໂຊກ-ຊິງລາງວັນ, ເປັນການສ້າງອາຊີບເສີມ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ລາຍໄດ້ແກ່ຜູ້ຂາຍຫວຍ, ສ້າງລາຍຮັບງົບປະມານດ້ວຍການເກັບກູ້ເງິນສົດສ່ວນໜື່ງ ທີ່ຈໍລະຈອນໃນສັງຄົມເຂົ້າສູ່ລະບົບການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ, ອີກດ້ານໜື່ງກໍ່ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການພະນັນຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງພັກ-ລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໜື່ງທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ຂອງກະຊວງການເງີນ ໂດຍມີພາລະບົດບາດໃນການເຄື່ອນໄຫວພິມ-ຈຳໜ່າຍໃບຫວຍພັດທະນາທຸກປະເພດດ້ວຍການນຳໃຊ້ຫລາຍພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຈຳໜ່າຍຫວຍພັດທະນາທຸກປະເພດ.

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການຫວຍໃນຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກຈະແບ່ງອອກເປັນ 5 ປະເພດຫວຍຄື:

1) ຫວຍແບບງ່າຍດາຍ ຫລື ແບບທຳມະດາ ເປັນຫວຍກຳນົດຕົວເລກຕາມລຳດັບຂອງຕົວເລກແຕ່ 0-9 ປະກອບມີຫວຍເລກ 1 ໂຕ, 2 ໂຕ, 3 ໂຕ, 4 ໂຕ, 5 ໂຕ ແລະ 6 ໂຕ,

2. ຫວຍໂລໂຕ (Loto) ເປັນຫວຍທີ່ມີເກມຫລີ້ນທີ່ຜູ້ຊື້ເລືອກຊື້ເລກໃດກໍ່ໄດ້ ຫລື ຈຳນວນເທົ່າໃດກໍໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊື້ເຊັ່ນ: ຫວຍ 6/49 ເລືອກຊື້ 6 ຕົວເລກ ໃນຈຳນວນ 49 ຕົວເລກ, ຫວຍໂລໂຕ 5/45 ເລືອກຊື້ 5 ຕົວເລກ ໃນຈຳນວນ 45 ຕົວເລກ ແລະ ອື່ນໆ,

3. ຫວຍແບບຮູ້ຜົນທັນທີເລີຍ (Instant Lottery) ຫລື ຫວຍຂູດເປັນຫວຍທີ່ກຳນົດລາງວັນໄວ້ໃນໃບຫວຍ ແລະ ພິມປົກໄວ້, ກຳນົດລາຄາໄວ້ໃນໃບຫວຍ, ຜູ້ຊື້ເລືອກຊື້ ແລະ ຂູດຫາລາງວັນເອົາເອງຖ້າຖືກກໍສາມາດຮັບເງີນລາງວັນທັນທີໂລດ, ສ່ວນລາຄາໃບຫວຍມີຫລາຍລາຄາແຕກຕ່າງກັນ ຂື້ນກັບແຕ່ລະເກມຫລີ້ນ, ບໍ່ໄດ້ກຳນົດມື້ອອກເລກລາງວັນຂື້ນກັບຜູ້ຊື້-ຊື້ ແລະ ຂູດຊອກຫາລາງວັນເອງ ຫວຍປະເພດນີ້ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະໜື່ງ ແລະ ໄດ້ຢຸດເຊົາ ໃນປະຈຸບັນໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂັ້ນເທີງໃຫ້ສືບຕໍ່ຈຳໜ່າຍໃບຫວຍທີ່ພິມແລ້ວຕື່ມອີກ 3 ປີ ແລະ ຈະເລີ້ມຈຳໜ່າຍໃນທ້າຍປີ 2021.

4. ຫວຍຕົວເລກເປັນຫວຍທີ່ກຳນົດເປັນ 3 ໂຕເລກ, 4 ໂຕເລກ, ການຫລີ້ນແມ່ນກຳນົດແບບຖືກຕ້ອງຕາມຕົວເລກ ແລະ ຕຳແໜ່ງ, ແບບສະເພາະຕົວເລກ, ຕຳແໜ່ງສະຫລັບກັນ, ແບບສະເພາະຕົວເລກຄູ່ຫລັງເຊີ່ງຜູ້ຊື້ເລືອກວັນທີອອກລາງວັນ ແລະ ຈຳນວນເງິນຊື້ເຂົ້າໃນແບບຟອມ ແລະ ເພີ້ມໃນໃບຫວຍອອກ ການອອກເລກຂື້ນກັບການກຳນົດແຕ່ລະປະເພດ ຫວຍປະເພດນີ້ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາໄດ້ເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ແລະ ໄດ້ມີການປັບປຸງເກມຫລີ້ນ ແລະ ເງີນລາງວັນຈາກ 3/40 ມາເປັນ 4/40 ໃຫ້ເປັນສິ່ງຈູງໃຈ.

5. ຫວຍກິລາເປັນຫວຍທີ່ທວາຍຜົນການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະຊະນິດກິລາເຊັ່ນ: ຜົນກິລາເຕະບານ, ຜົນກິລາແຂ່ງມ້າ…ຜູ້ຫລີ້ນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານກິລາແຕ່ລະປະເພດ ເພື່ອປະເມີນຜົນການແຂ່ງຂັນສ່ຽງໂຊກ ຫວຍປະເພດນີ້ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ເຄີຍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນຮູບແບບຮ່ວມທຶນ ກັບເອກະຊົນ ພິມ-ຈຳໜ່າຍຫວຍທວາຍຜົນເຕະບານ ຕະຫລາດການຈຳໜ່າຍແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈດີ ເພາະເປັນກິລາເຕະບານທີ່ຄົນສ່ວນຫລາຍນິຍົມຊົມຊອບ ແລະ ໄດ້ມີການຢຸດເຊົາ ຕາມແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ກະຊວງການເງິນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *