News

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ຕິດໂຄວິດ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 349 ກໍລະນີ, ນໍາເຂົ້າ 04 ຂອງວັນທີ 1-1-2021 ມີດັງນິ້

1. ໂຮງງງານ ມີ 125 ກໍລະນີ (ໂຮງງານ CKL:82, ່ ໂຮງງານVL: 39, ໂຮງງານຊານຕິກ: 1, ໂຮງງານກຽນວິ ໄລ: 1, ໂຮງງານຕັດຫຍິບສະການີ້: 1, ໂຮງງານນ້ໍາກ້ອນ: 1).

2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 29 ກໍລະນີ 3. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 25 ກໍລະນີ (ກອງພັນໃຫຍ່ | 605: 9)

4. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 25 ກໍລະນີ (ທະນາຄານການຄ້າ: 3, ທະນາຄານ ST: 3, ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ: 1, ພະນັກງານຮ້ານ Mini Big C: 3, ບໍລິສັດໂຄລາວT2: 1,ຫ້ອງການຫວຍ: 1) :

5. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 18 ກໍລະນີ (ຕະຫຼາດສິໂຄ: 10)

6. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 4 ກໍລະນີ (ປກສ ບ້ານຮ່ອງໄກ່ , ່ ແກ້ວ: 2, ປ ກ ສ ນະຄອນຫຼວງ: 1, ກົມເສນາຕໍາຫຼວດ:1)

7. ພະນັກງານສາທາ ມີ 4 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 2 ( 1 ກໍລະນີຈາກພະແນກອະເຊື້ອ) ່

8. ພະນັກງານລັດ ມີ 2 ກໍລະນີ (ອາກອນ ນຄຫຼ: 1) |

9. ກໍາມະກອນ ມີ 21 ກໍລະນີ _10. ຫວ່າງງານ ມີ 43 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 5) |

11. ເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ມີ 10 ກໍລະນີ

12. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 9 ກໍລະນີ

13. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 30 ກໍລະນີ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button