ກົດແຊຣເອົາບຸນ..!!!ສູດຢາວິເສດ ປີ້ງໝາກບວບຫອມກິນ ສາມາດປົວໂລກເບົາຫວານໄດ້

ກົດແຊຣເອົາບຸນ..!!!ສູດຢາວິເສດ ປີ້ງໝາກບວບຫອມກິນ ສາມາດປົວໂລກເບົາຫວານໄດ້.

ຝາກແຊຣເອົາບຸນເດີ້ ກົດແຊຣແບ່ງປັນກໍ່ເທົ່າານເຮັດບຸນແລ້ວສູດຢາຮັກສາໂລກເບົາຫວານ.

ໃຫ້ເອົາໝາກບວບຫອມ ມາປີ້ງກັບໄຟອ່ອນໆໃຫ້ສຸກແລ້ວມາປາດເປືອກອອກ ມາປັ້ນເອົານໍ້າໃສ່ຈອກແລ້ວດື່ມ.

ດື່ມ ເຊົ້າ -ແລງ ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ ຄັ້ງລະໜຶ່ງໝາກດື່ມຕິດຕໍ່ກັນ 1,2,3 ເດືອນ ຈົນກວ່າອາຫານຊິຫາຍ (ສະເພາະບຸກຄົນເດີ້ )

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *