ຝາກເປັນອຸທາຫອນເດີ! ໃຜທີ່ພັກຜ່ອນນ້ອຍ ນອນນ້ອຍ ກີນເຂົ້າບໍ່ຕົງເວລາ

⚠️ຝາກເປັນອຸທາຫອນເດີ⚠️ໃຜທີ່ພັກຜ່ອນນ້ອຍ ນອນນ້ອຍ ກີນເຂົ້າບໍ່ຕົງເວລາກີນແຕ່ຕົ້ມໝີ່ກິນແຕ່ເຂົ້າປຽກບາງເທື່ອກໍ່ເບິດມື້ບໍ່ໄດ້ກີນເຂົ້າ ເຮັດແຕ່ວຽກ ຈົນລືມສຸຂະພາບຕົວເອງຫັກໂຫມໂຕເອງຫຼາຍ ເຮັດວຽກໜັກເກີນກຳລັງ …ຄິດແຕ່ວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງ

ຖ້າເປັນມາລະໜັກເດ໋ ຫຼາຍໂລກຈະລວມກັນຄົນເຮົາກໍ່ບໍ່ຕ່າງຈາກເຄື່ອງຈັກຫຼືລົດຖ້າຂາດນໍ້າມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດໄປໄດ້ ….

ຝາກໄວ້ : ສຸກຂະພາບດີເປັນລາບອັນປະເສີດ ….ຖ້າໄປຫາໝໍບໍ່ທັນກະແມ່ນເຫຼືອແຕ່ຊື່ ໄດ້ຊີວິດໃໝ່ກັບມາຈຶ່ງມາຂຽນບອກເປັນອຸທາຫອນ …

ຕອນນີ້ກໍ່ຍັງປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍຢູ່ ຫວັງວ່າອາການຈະດີຂື້ນເລື່ອຍໆ…

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *