ໜັງສືແຈ້ງການ ມຊ ກຽມຈັດສອບເສັງອອນລາຍ ເພຶ່ອຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາໃໝ່ເຂົ້າຮຽນ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ປະກາດຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ ມຊ ໃນສົກສຶກສາ 2021-2022 ໂດຍຈະມີການດຳເນີນການສອບເສັງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.

ອີງຕາມແຈ້ງການມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 2992, ລົງວັນທີ 28 ຕຸລາ 2021, ທາງ ມຊ ໄດ້ເປີດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສອບເສັງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບ ແລະຈ່າຍເງິນຄ່າບໍລິການທາງອອນລາຍເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 5-15 ພະຈິກ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍກຳນົດວັນທີ 10 ພະຈິກ ເປັນມື້ຈັດການສອບເສັງທົດລອງກັບຜູ້ສະໝັກທຸກຄົນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການສອບເສັງແບບອອນລາຍ ກ່ອນຈະດຳເນີນການສອບເສັງຕົວຈິງໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ ໂດຍແບ່ງກຸ່ມສອບເສັງອອກເປັນສອງສາຍຄື ສາຍ A ແລະ B.

ສຳລັບລາຍລະອຽດໃນການສະໝັກລົງທະບຽນ ແລະການສອບເສັງແບບອອນລາຍ ແມ່ນສາມາດເຂົາເບິ່ງໄດ້.

ທີ່ www.entrance.nuol.edu.la ຫຼື Facebook: ຂ່າວສານ ມຊ UnoL News

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *