ຢ່າຖືເບົາ.

ຈົ່ງມາຫາພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍ,​ມະນຸດເຮົາເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ແທ້ໆແລ້ວ🙏🙏🙏🙏

ຢ່າຖືເບົາ.

ຂໍໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ.

ສັກຢາແລ້ວຫຼືຍັງບໍ່ສັກຢ່າຖືເບົາ.

ພຣະເຈົ້າອອຍພອນພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍຈົ່ງປອດໄພ.

ນອກປະເທດໃນປະເທດ😂😂😂😂

ຊົມຄຼິບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *