ຮີບໄປສະຫມັກເດີ!.. ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ ສູງເຖີງ 5 ລ້ານ

ບໍລິສັດ ພີພີເອັສ ກໍ່ສ້າງແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຈາກັດ ຜູ້ດຽວ. PPS Construction and Electrical Installation Sole Co.,Ltd.

ປະກາດຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານ.

1. ວິຊາການ ແລະ ນາຍຊ່າງແອ 2 ຕໍາແຫນ່ງ..

2. ວິຊາການໄຟຟ້າ 2 ຕໍາແຫນ່ງ.

3. ໂຊເຟີລົດເຄນ 2 ຕໍາແຫນ່ງ.

+ ເງື່ອນໄຂ 1. ວິຊາການ ແລະ ຊ່າງແອ 2. ວິຊາການໄຟຟ້າ.

– ຮຽນຈົບຊັ້ນປະລີນຍາ ຫຼື ຊັ້ນສູງ ທາງດ້ານໄຟຟ້າ ຫຼື ກົນຈັກ, ມີປະສົບການໃນການຄຸ້ມວຽກສະຫນາມມາແລ້ວຢ່າງຫນ້ອຍ 2ປີ ມີຄວາມຮູ້ ດ້ານເຕັກນິກວຽກ ສາມາດເບິ່ງແບບໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີ.

ສາມາດຄຸມວຽກ ແລະ ແນະນໍາອ້າຍນ້ອງໃນສະຫນາມໄດ້.

– ສາມາດຄິດໄລ່ ເຄື່ອງ ແລະ ອຸປະກອນ ເຮັດວຽກໄດ້.

– ສາມາດ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ແລະ ມິຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ວຽກງານ.

– ສາມາດອອກວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້.

– ມີປະສົບການມາກ່ອນ ຈະຜິດຈາລະນາເປັນພິເສດ.

3. ໂຊເຟີລົດເຄນ – ມີປະສົບການ ດ້ານການຂັບລົດເຄນມາກ່ອນ ຢ່າງຫນ້ອຍ 2ປີ, ມີຄວາມຮູ້ ດ້ານຕັກນິກລົດເປັນຢ່າງດີ, ສາມາດ ແກ້ໄຂ ສ້ອມແປງລົດໄດ້ ສາມາດ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້. ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ວຽກງານ.

ມີປະສົບການມາກ່ອນ ສິພິດຈາລະນາເປັນພິເສດ,​ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຊໍານານໃນການຕັ້ງເສົາໄຟຟ້າເປັນຢ່າງດີ ສາມາດອອກວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *