ອີຕົນເດ້ ເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ຕິດໂຄວິດ 11 ກໍລະນີ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 306 ກໍລະນີ

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 37 ກໍລະນີ ( ນັກສຶກສາ ມຊ: 2 ກໍລະນີ) 2. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 22 ກໍລະນີ

3. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ໂຄງການ ມີ 18 ກໍລະນີ​ 4. ກໍາມະກອນ ມີ 18 ກໍລະນີ ( 4 ກໍລະນີລະບຸວ່າ ່ ເຮັດວຽກຢູ່ກະຊວງການເງິນ ານຫນອງບອນ)

5. ພະນັກງານລັດ ທີ 8 ກໍລະນີ 6. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 8 ກໍລະນີ​ 7. ຮ້ານຄ້າ/ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ມີ 8 ກໍລະນີ ( _Parkson: 4 ກໍລະນີ, ໂອດ້ຽນມໍ: 1, ໄອເຕັກ: 1)

8. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 7 ກໍລະນີ ( ປກສ ນະຄອນຫຼວງ: 2) 9. ໂຮງງານມີ 4 ກໍລະນີ (ໂຮງງານຊົນເຜລາວ ບ້ານໂພນ | ່ສະຫວ່າງ: 1. ໂຮງງານສັນຕິ ໂພນສະຫວາດເຫນືອ: 1, ນາ, ່ລາ ນຈະເລີນ recycle: 1, ໂຮງງານນ້ໍາມັນພືດ: 1) ່

10. ໂຮງແຮມລາວເທວ ມີ 2 ກໍລະນີ​ 11. ນັກໂທດຈາກຄາຍຂຸມຂັງນາໃຫ ມີ 4 ກໍລະນີ​ 12. ຫວ່າງງານ ມີ 60 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 8)

13. ເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ມີ 11 ກໍລະນີ​ 14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 27 ກໍລະນີ​ 15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 72 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *