News

ຫລາຍແທ້ເນາະ! ຫວັງລວຍທາງລັດ ສຸດທ້າ ຍຜົ ນຮັບແມ່ນກັu ມື

ມື້ນີ້ຢຶດໄດ້ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປີ ວັນທີ 27/10/2021 ນີ້ ປກສ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ຢືດຢ າບ້ າໄດ້ 55.664.000 ເມັດ ແລະ ຢ า ໄອສ໌ 1.537 ກິໂລ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ກວດຄົ້ນ ແລະ ຢຶດຢ า ເສ ບຕິ ດໄດ້ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປີ 2021

.

ເຊິ່ງຢາເສບຕິດທີ່ຢຶດໄດ້ໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ຢา ບ້ າ 262 ເປົາ ເທົ່າກັບ 27.832 ມັດ ເທົ່າກັບ 55.664.000 ເມັດ ມີນ້ຳໜັກ 5.566,4 kg ແລະ ຢ າໄອ໌ 65 ເປົາ ເທົ່າກັບ 1.537 ຫໍ່ ມີນ້ຳໜັກ 1.537 kg, ລົດບັນທຸກ 12 ລໍ້ 1 ຄັນ, ຜູ້ຖືກຫາ 2 ຄົນ.

ຊົມຄລີບ1.

ຊົມຄລີບ 2

ສ່ວນລາຍລະອຽດທີ່ໄປທີ່ມາຂອງຢາເສບຕິດຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button