ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ…! ທຸກມື້ນີ້ຄົນຕິດເຊື້ອມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ ທຸກຄົນແມ່ນຖືວ່າຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງໝົດ

👉 ເຊິ່ງລັກສະນະການສົ່ງເຊື້ອ ແມ່ນເລີ່ມຈາກຄົນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວ ທີ່ອອກເຮືອນທຸກມື້ເພື່ອໄປເຮັດວຽກ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ນໍາເອົາເຊື້ອມາແຜ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ມີຄົນໃນຄອບຄົວເອົາໄປແຜ່ຕໍ່່ຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ.

🦠ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ…! ທຸກມື້ນີ້ຄົນຕິດເຊື້ອມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ ທຸກຄົນແມ່ນຖືວ່າຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງໝົດ🦠

ສໍານັກງານອົງການ, ໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ເຊິ່ງກໍລະນີຕິດເຊື້ອຮູບລຸ່ມນີ້ກໍ່ແມ່ນກໍລະນີໜຶ່ງທີ່ຕິດກັນໝົດຄອບຄົວເລີຍ ຂໍໃຫ້ປອດໄພໝົດທຸ່ກຄົນເດີ😭

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *