ປະໂທ້ ຫລາຍ ແທ້ ລົດຂົນ ສົ່ງເບຍ ເຕັມໆ ຢ າ ບ ້ າ 🔥ນັບມື້ນັບໂ ຫ ດ ກ້າເຮັດກ້າໄດ້ແທ້ໆນໍ😱

ປະໂທ້ ຫລາຍ ແທ້ ລົດຂົນ ສົ່ງເບຍ ເຕັມໆ ຢ າ ບ ້ າ 🔥ນັບມື້ນັບໂ ຫ ດ ກ້າເຮັດກ້າໄດ້ແທ້ໆນໍ😱

👏ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຢຶດ ຢາບ້າ ຈໍານວນ 50 ເປົາ ເທົ່າກັບ 500 ມັດ ລວມເປັນ: 10.000.000 ເມັດ.

ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021
✓ວີດີໂອຕອນຍຶດຂອງກາງໄດ້:

👉ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງຮູບຄະດີແມ່ນຖ້າຕິດຕາມຂ່າວຈາກ ປກສ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *