ປະກາດຫາຄົນຫາຍເຊິ່ງຊື່ວ່າ ນາງຕຸກຕາລາວຢູ່ບ້ານຫລັກ40ເມືອງປາຊ່ອງແຂວງຈຳປາສັກ.

ປະກາດຫາຄົນຫາຍເຊິ່ງຊື່ວ່າ ນາງຕຸກຕາລາວຢູ່ບ້ານຫລັກ40ເມືອງປາຊ່ອງແຂວງຈຳປາສັກ.

ເຊິ່ງລາວໄດ້ອອກຈາກບ້ານໄປໃນເວລາ9ໂມງເຊົ້າຂອງວັນສຸກໃນວັນທີ22/10/2021

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແນ່ທຸກຄົນໃນເຟສຖ້າຜູ້ໄດ້ພົບເຫັນລາວໃຫ້ສາມາດຕິດຕໍ່ໃນເບີນີ້

ໄດ້0309229366

ກັບມາສາເອື້ອຍເອີຍພໍ່ກັບແມ່ເປັນຫວ່ງນີ້ກິນເຂົ້າກະບໍແຊບນອນກະບໍລັບຍ້ອນເປັນຫວ່ງເຈົ້າມາສາ🥲

ຊ່ວຍແຊຮໃຫ້ແນ່🙏🥺

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *