ແມ່ຕິດເຊື້ອ covid 19 ແຕ່ກໍໃຫ້ກໍາເນີດລູກນ້ອຍໄດ້ ຊົມເຊີຍແພດໝໍ

ເຖີງວ່າແມ່ຈະຕິດເຊື້ອ covid 19 ແພດປະສູດພະຍາດຍີງໂຮງຫມໍແຂວງພວກເຮົາຫຼວງພະບາງ.

ກໍ່ໄດ້ເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບພິດຊອບສູງຊ່ວຍເກີດປອດໄພທັງແມ່ທັງລູກ

ຕອນແລງຂອງ ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021

ທີມແພດໂຮງໝໍແຂວງຫລວງພະບາງໄດ້ຊ່ວຍແມ່ຍີງຖືພາທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ19 ໃຫ້ໄດ້ເກີດລູກອອກມາດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *