ເຝົ້າລະວັງ ເຂື່ອນຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ປ່ອຍນ້ຳ

ເຕືອນ ປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ເຂດໃຕ້ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ໃຫ້ຕຽມພ້ອມຣະວັງນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນ, ໃຫ້ຍ້າຍສັດລ້ຽງອອກຈາກແຄມຫ້ວຍ ເພາະທາງ ບໍຣິສັດຜລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ຈະໄດ້ລະບາຍນ້ຳໃນເຂື່ອນອອກ.

ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນແຂວງເຊກອງຮວມທັງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ 7 ບ້ານ ຂອງເມືອງທ່າແຕງ ແລະ ເມືອງລະມາມ ໃຫ້ຕຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືຈາກການປ່ອຍນໍ້າອອກຈາກ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ນັບແຕ່ວັນທີ 17-22 ຕຸລາ 2021 .

ຊາວບ້ານທີ່ອາສັຍຢູ່ ແລະຫາກິນຕາມສາຍຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການຫາປາ ຢູ່ໃນສາຍນໍ້າຫ້ວຍລຳພັນ ແລະໃຫ້ຍ້າຍສັດລ້ຽງອອກຈາກແຄມຫ້ວຍ ເພື່ອຄວາມປອດພັຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *