ສຸດທ້າຍໄປບໍ່ລອດ ຖື ກໄລລາ ຈັ ບຕ າຍ

ຜູ້ຊາຍທີ່ເຄີຍກໍ້ເຫດຍີງເມຍໂຕເອງຕາຍພອ່ມລູກນອ່ຍໃນທອງ ຊວ່ງເດືອນ4ແລ້ວບໍ່

ບໍ່ມາມອບຕົວ ສຸດທ້າຍໄປບໍ່ລອດ ຖືກໄລລາ ຈັບຕາຍ.ໃນວັນທີ29./8/2021.

ຈຸດເກີດເຫດທີບ້ານນອ່ງໜຽງແຖວຫຼັກ4.

ຮອມເຂົ້າຮ້ານອາຫານຈີມມີ.

.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *