ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນນະຄອນຫລວງ ຈໍາແນກຕາມອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ .

ມື້ນີ້ ເພີ່ມໃຫມ່ ຄົນມື້ນີ້ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 635 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 628 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃຫມ່ 2 ຄົນ . ນະຄອນຫຼວງ: 439 (ຊຸມຊົນ) ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນນະຄອນຫລວງ ຈໍາແນກຕາມອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ .

– ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດເອກະຊົນ 16 ຄົນ(ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ: 3 ຄົນ, ບໍລິສັດ ຊີໄອ ການຄ້າ ດອນແດງ: 2,

– ນັກຮຽນນັກສຶກສາ 66 ຄົນ (ອາດມີຄອາຈານຮ່ວມນາ, ກໍາລັງສັງລວມຕື່ມ),

– ພະນັກງານທະຫານ 118 ຄົນ(ວິທະຍາຄານໄກສອນ-ຄ້າຍຈີ່ນາຍໂມ້: 114,ທະຫານເມືອງໄຊທານີ: 1, ບໍ່ລະບຸຊື່ບ່ອນປະຈໍາການ: 3)

– ນັກໂທດ 96 ຄົນ ຈາກຄາຍຄມຂັງນາໄຫ

– ບໍລິສັດ STD ການຄ້າ: 2,9 ບໍລິສັດ IMDC: 2,ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ: 1,)

– ຄ້າຂາຍ(ທກລະກິດສ່ວນຕົວ 15 ຄົນ່ (ຕະຫຼາດໄຊສະຫວ່າງ: 2, ຕະທາດສີໄຄ: 1)

– ພະນັກງານລັດ 4 ຄົນ (ບໍ່ລະບຸຊື່ບ່ອນເຮັດວຽກ)

– ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ 1 ຄົນ (ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ)

– ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ 2 ຄົນ (ນາຊາຍທອງ: 1 ແລະ ປູກສ ເມືອງໄຊທານີ: 1)

– ຮ້ານຄ້າ/ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ 2 ຄົນ່ (Mini Big C ຊ້າງຄູ ແລະ J mark ສາຂາດົງໂດກ)

– ໂຮງງານ 1 ຄົນ (ໂຮງງານໄອຊິນ)

– ກໍາມະກອນ 14 ຄົນ,

– ອາຊີບອື່ນໆ 32 ຄົນ

– ວ່າງງານ(ເຖົ້າ 27 ຄົນ, ເດັກ 21 ຄົນ

– ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ 24 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *