ມື້ນີ້ ນັກສືກສາ ຕິດເຊື້ອ 66 ຄົນ

ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນນະຄອນຫລວງ ຈໍາແນກຕາມອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

• ພະນັກງານທະຫານ 118 ຄົນ(ວິທະຍາຄານໄກສອນ-ຄ້າຍຈີ່ນາຍໂມ້: 114,ທະຫານເມືອງໄຊທານີ: 1, ບໍ່ລະບຸຊື່ບ່ອນປະຈໍາການ: 3)

ນັກໂທດ 96 ຄົນ ຈາກຄາຍຄມຂັງນາໄຫ ນັກຮຽນນັກສຶກສາ 66 ຄົນ (ອາດມີຄອາຈານຮ່ວມນາ, ກໍາລັງສັງລວມຕື່ມ), ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດເອກະຊົນ 16 ຄົນ(ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ: 3, ບໍລິສັດ ຊີໄອ ການຄ້າ ດອນແດງ: 2,

ບໍລິສັດ STD ການຄ້າ: 2,9 ບໍລິສັດ IMDC: 2,ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ: 1,) ຄ້າຂາຍ(ທກລະກິດສ່ວນຕົວ 15 ຄົນ່ (ຕະຫຼາດໄຊສະຫວ່າງ: 2, ຕະທາດສີໄຄ: 1) ໑ ພະນັກງານລັດ 4 ຄົນ (ບໍ່ລະບຸຊື່ບ່ອນເຮັດວຽກ)

• ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ 1 ຄົນ (ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ) ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ 2 ຄົນ (ນາຊາຍທອງ: 1 ແລະ ປູກສ ເມືອງໄຊທານີ: 1) ຮ້ານຄ້າ/ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ 2 ຄົນ່ (Mini Big C ຊ້າງຄູ ແລະ J mark ສາຂາດົງໂດກ)

ໂຮງງານ 1 ຄົນ (ໂຮງງານໄອຊິນ) |ກໍາມະກອນ 14 ຄົນ, ອາຊີບອື່ນໆ 32 ຄົນ – ວ່າງງານ(ເຖົ້າ 27 ຄົນ, ເດັກ 21 ຄົນ • ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ 24 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *