ອະນຸຍາດຖາມຜູ້ຮູ້ແດ່ ກົງເຕີ້ໄຟ້າຂອງເຮືອນຂ້ອຍ

ຂໍອະນຸຍາດຖາມຜູ້ຮູ້ແດ່ ກົງເຕີ້ໄຟ້າຂອງເຮືອນຂ້ອຍ ຢູ່ວຽງເປັນແບບນີ້ແລ້ວຄ່າໄຟຍັງມາ.

ເດືອນລະ 60-70 ປາຍພັນຕໍ່ເດືອນ ຜູ້ຈົດໄຟເອົາໂຕເລກມາແຕ່ໃສ?

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *