News

ຫວຽດນາມເຮັດອີກແລ້ວ..!! ຊຸກເຊື່ອງຂົນໄມ້ໃສ່ລົດແກ່ດິນ

ອີກແລ້ວ! ລົດຫວຽດນາມ ຫາກໍປ່ຽນປ້າຍລາວ ຍັງບໍທັນໄດ້ລ້າງປ້າຍຊໍ້າ ເຮັດອີກລະຮອບສອງ ພິກັດ ດ່ານນາເພົ້າຈໍລໍ ຄຳມ່ວນ ຈາກສາຍຂ່າວ “ໄມ້ຫມົດ ລົດຫວຽດຄືຊິບໍ່ມາເນາະ“.

RIP ລົດຫວຽດຫ່ວຍແຕກ ໂຊເຟີ້ກະຫ່ວຍແຕກ ຂັບລົດກະເປັນຕາຢ້ານ ປານໃດໄມ້ຊິຫມົດ ລົດຫວຽດຈັ່ງບໍ່ມາ ມາເອົາແຮ່ເຫລັກຍັງບໍ່ແລ້ວ ມາເອົາໄມ້ຕື່ມອີກ ປາກບໍ່ໄດ້ໄອບໍ່ດັງ ເຫັນໃຈບໍລິສັດຂົນສົ່ງພາຍໃນແດ່.

ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຂົ້າຂ້າງໂຕເອງ ບາງຄົນຂາຍດິນຂາຍດອນຄິດວ່າເປັນທຸລະກິດໃຫມ່ ສຸດທ້າຍກໍບໍ່ມີຫຍັງຊໍ້າ ຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍໂຕເອງແບບໂຕໃຜໂຕມັນ ຢ້ານແຕ່ແຮ່ທາດກັບໄມ້ຊິຫມົດພ້ອມກັນແລ້ວເຮົາຊິຂົນຫຍັງຕໍ່ໄປ ເຈັບເສັ້ນຮ້ານນວດກະປິດ ຄິດຫຍັງກະບໍ່ອອກ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button