ໂຮງງານຕັດຫຍີບຕ້ອງການພະໝັກງານ(ຫຍິບເປັນດ່ວນ)

ໂຮງງານຕັດຫຍີບຕ້ອງການພະໝັກງານ(ຫຍິບເປັນດ່ວນ)

ເງີນເດືອນເລີມຕົ້ນ1,700,000-2,000,000ບໍ່ໄດ້ສັກຢາກະຮັບສົນໃຈ.

ອີນບ໋ອກເດີ02058253239

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *