ໜ້າເປັນຫ່ວງ..!! ລະດັບນ້ຳ ແຂວງອັດຕະປື ປະຈຸບັນແມ່ນຖ້ວມໜັກຫຼາຍຈຸດ

ອັດຕະປືນ້ຳຖ້ວມ! ເນື່ອງຈາກພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນຢູ່ບັນດາແຂວງທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ, ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກໃນຫຼາຍພື້ນທີ່.

ໂດຍສະເພາະແຂວງອັດຕະປື ແລະ ມີການປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນອາເລື້ອຍ ສສ ຫວຽດຕາມ ຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1686/TB-EVNCHP.

.

ສ່ວນລາຍລະອຽດຈະລາຍງານພາຍຫຼັງ

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *