ເຫດເຮືອຫຼົ້ມທີ່ອ່າງນ້ຳໄຜ່ ເມືອງ ລ່ອງແຈ້ງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນລ່າສຸດຕອນເຊົ້າ.

ເຫດເຮືອຫຼົ້ມທີ່ອ່າງນ້ຳໄຜ່ ເມືອງ ລ່ອງແຈ້ງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນລ່າສຸດຕອນເຊົ້າ.

ວັນທີ18/10/2021ເວລາ06:15ພວກເຮົາໄດ້ພົບຜູ້ສູນຫາຍອີກ1ຄົນ .

ຕອນນີ້ໄດ້ພົບຜູ້ສູນຫາຍທັງໝົດແລ້ວ(5ຄົນ)

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *