ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປ່ອຍນ້ຳເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່.

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປ່ອຍນ້ຳເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່.

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປ່ອຍນ້ຳເພື່ອປັບລະດັບນ້ຳຂອງອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ເລີ່ມເວລາ 23:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2021 ຫາເວລາ 24:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ຈະໄຂປະຕູນ້ຳລົ້ນເພື່ອລະບາຍນ້ຳລົງສູ່ຄອງເດີມເພື່ອຮັກສາລະດັບນ້ຳໃນໜ້າເຂື່ອນ ບໍ່ໃຫ້ສູງເກີນລະດັບເຕືອນໄພ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ທຳມາຫາກິນ ຕາມສາຍນ້ຳຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິເວນກ້ອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ຫາເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ) ໃຫ້ມີສະຕິເຝົ້າລະວັງ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນກໍ່ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງໄປທຳມາຫາກິນຕາມສາຍນ້ຳ, ລົງຫຼິ້ນນ້ຳ, ການນຳສັດລ້ຽງໄປຜູກໄວ້ຕາມແຄມນໍ້າ ໃນບໍລິເວນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງລະບາຍນ້ຳຈຳນວນຫຼາຍ ຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ສຳລັບການປ່ອຍນ້ຳຄັ້ງນີ້ຈະປະຕິບັດຄື: ຊ່ວງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 23:00 ໂມງ ຫາເວລາ 24:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021 ຈະປ່ອຍນ້ຳ 55,47 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ຫຼັງຈາກວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 24:00 ໂມງ ຈະມີການລະບາຍນ້ຳຕາມປະລິມານນ້ຳທີ່ເຂົ້າອ່າງ ແລະ ນ້ຳຜ່ານກົງຫັນຕົວຈິງ ເພື່ອຮັກສາລະດັບນ້ຳໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມປອດໄພຈົນເຖິງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2021.

ສະນັ້ນ ເພື່ອກະກຽມການປ່ອຍນ້ຳຄັ້ງນີ້ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເຖິງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງເຊກອງ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງເຊກອງ, ຫ້ອງວາການ ປົກຄອງເມືອງ ລະມ່າມ ແລະ ເມືອງ ທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ, ບ້ານ ທົ່ງຫວາຍ, ບ້ານດອນຊາ, ບ້ານ ໜອງກັນ, ບ້ານຫ້ວຍດຳໃໝ່, ບ້ານ ໂທນນ້ອຍ, ບ້ານ ສະທົວເໜືອ, ບ້ານສະທົວໃຕ້ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 88 ເມກາວັດ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລວ ມະຫາຊົນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *