ຂ່າວດີ ຟັງທາງນີ້..

ມີຂ່າວດີມາບອກຕໍ່ພີ່ນ້ອງ:#ປະຊາສຳພັນໃຜທີ່ຕິດໂຄວິດ, ໃຜທີ່ມີພີ່ນ້ອງຕິດໂຄວິດຟັງທາງນີ້ມີສະໝຸນໄພຊະນິດໜື່ງຊື່ວ່າ: ຕົ້ນບີໝີ ຫລື ເອີ້ນວ່າ: ບີກະທິງ.

ຈາກໂພສດອນສ້າງໄພບ້ານເກີດ FC ໄດ້ໂພສວ່າ:

ຕົ້ນນີ້ສາມາດກີນເພື່ອປີ່ນປົວໄດ້ແທ້ ເຫັນຜົນຈີງຫາຍດີພາຍໃນ 5 ວັນ, ພຽງແຕ່ກີນ ເຊົ້າ,ທ່ຽງ ແລະ ແລງ, ກີນຄັ້ງລະໃບສອງໃບເທົ່ານັ້ນ.

#ໝາຍບອກ: ເອົາໃບດີບມາຫຍໍ້າກີນໂລດມີຄົນກີນຫາຍດີມາຫລາຍແລ້ວເດີ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *