News

ແຂວງຊຽງຂວາງ ສືບຕໍ່ລອັກດາວ ໄປອີກ 15 ວັນ

ແຂວງຊຽງຂວາງ ສືບຕໍ່ລອັກດາວ ໄປອີກ 15 ວັນ.

ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຈ້ງການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ແຂວງຊຽງຂວາງໄປອີກ 15 ວັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່16-31 ຕຸລາ 2021

ລາຍລະອຽດ:

.

.

.

#ວິທະຍຸ_ໂທລະພາບແຂວງຊຽງຂວາງ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button