ຫຍຸ້ງແລ້ວ ຕະຫຼາດ​ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ​ ຕິດເຊື້ອ 8 ຄົນ

ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນນະຄອນຫລວງ ລາວດທະນາ ຈໍາແນກຕາມອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ 15 ຕຸລາ 2021

• ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 16 ຄົນ , – (ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 2 ຄົນ (ພະນັກງານອະນາໄມ),ນັກສຶກສາວິທະຍາຄານການແພດກອງທັບ: 10 ຄົນ , -ໂຮງຫມໍ 103 : 2 ຄົນ, ອສລ ບ້ານຫວ້ຍຫົ້ງ: 1 ຄົນ)

ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ ມີ 18 ຄົນ(ຕະຫຼາດໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ: 8 ຄົນ,່ຕະຫຼາດໂນນຄໍ້: 1 ຄົນ, ຕະຫຼາດທ໌ງຂັນຄໍາ; 1 ຄົນ)

• ພະນັກງານທະນາຄານ ມີ 1 ຄັນ (ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ) ພະນັກງານທະຫານ ມີ 1 ຄົນ (ຈ 11) ່ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 1 ຄົນ

• ພະນັກງານໂຮງງານ – ມີ 1 ຄົນ (ໂຮງງານ Trio garment) • ສູນຄວາມງານເລີມິວຕີ້ ມີ 1 ຄັນ (ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ)

• ວ່າງງານ/ເດ້ກ/ຜູ້ເຖົ້າ 60 ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີ 29 ຄົນ (ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ: 6 ຄົນ) • ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ ມີ 17 ຄົນ ພະນັກງານ ມີ 9 ຄົນ (ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ)

ພະນັກງານບໍລິສັດ ມີ່ 2 ຄົນ (ບໍລິສັດເກັບຂີ້ເຫຍື່ອ: 1 ຄົນ) • ພະນັກງານຂັບລົດ ມີ 2 ຄົນ , (ບໍລິສັດຊີໂອ ການຄ້ໍາ ດອນແດງ: 1 ຄົນ ແລະ ຂັບລົດແທັກຊີ: 1 ຄົນ) • ອາຊີບອື່ນໆ 37ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 9 ຄົນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *