News

ແຊ໌ເຕີຶອນໄພ! ໃຜມັກຫຼິ້ນໂທລະສັບບ່ອນມຶີດ

ເຕືອນໄພ! ຄົນທີ່ມັກຫຼີ້ນມືຖືກາງຄືນແບບປິດໄຟຫຼີ້ນເດີເຈົ້າ, ເຮົາຕື່ນຂຶ້ນມາແລ້ວຄືຕາມົວເບິ່ງບໍ່ເຫັນຫຍັງເລີຍ ຕາສູ່ແສງບໍ່ໄດ້, ປວດຕາຫຼາຍ ຄືແບບຄິດວ່າຕາຈະບອດແລ້ວ.

ທຸກຢ່າງເບີໄປໝົດ ເຫັນແຕ່ໜ້າເຈົ້າ ຄິດຮອດທັງວັນ ລະເມີຮອດເຈົ້າ.

ທີ່ມາ: ທັນເຫດການ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button