ແຊຣເກັບໄວ້..!! ແມ່ໆຄວນຮູ້ ພຽງ 2 ຢ່າງນີ້ ສາມາດຫຼຸດໄຂ້ໃຫ້ລູກນ້ອຍໄດ້

ວີທີຫລຸດໄຂ້ສູງສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ດ້ວຍໝາກກນາວເມື່ອເດັກມີອາການໄຂ້ຂື້ນສູງຢາຢຸ່ບ້ານບໍ່ມີໄຫ້ແມ່ເອົາຫມາກນາວ2ຫນ່ວຍມາແກ້ອາການໄຂ້ໄຫ້ລູກ

ໜ່ວຍທຳອີດແມ່ນຕັດເປັນປ່ຽງບາງໆ ແລ້ວມັດໃສ່ຝ່າຕີນ ດ້ານໃນ (ເບື້ອງທ່ານໝໍຢາຜື້ນເມືອງຈັບຊີບພະຈອນ) ແລະຍັດໃສ່ຫວ່າງຂາ.

ອີກໜ່ວຍແມ່ນເອົາບີບໄສ່ນ້ຳອຸ່ນລະເຊັດໂຕພ້ອມເອົາຜ້າຈຸບນ້ຳປົກໜ້າຜາກຈົນກວ່າອາການດີຂື້ນ … ຫລັງຈັກນັ້ນຢ່າລືມເຊັດໂຕໃຫ້ລູກ ແລະ ເອົາໝາກນາວທີ່ມັດໃຫ້ລູກອອກເດີ.

ຂໍ້ມູນແລະພາບຈາກເພຈ: Baby & Mom Shop. ຊ່ວຍແຊຣ໌ໄດ້ບຸນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *