ທຸກ ຄົ ນ ຄິ ດ ວ່າ ແນວໄດ

ຕາ ຍ ແ ທ້ໆ ແລະທ່ານນາຍຍົກເອີຍ!! ຊົມເຊີຍເດີທ່ານ ທຸກຄົນຄິດວ່າແນວໄດ.

ຄຳຄິດຄຳເຫັນເພິນດີຄົນລ້ວຍບໍ່ຫາກາໄດ້ກິນ.ຄົນທຸກນິຕິ.ບໍ່ຫາແມ້ສິໄດ້ກິນ.ບໍ່ຫາກາບໍ່ມີເງິນຫາເຊົາກິນຄຳເດິນາຍຍົກ

ເປັນນາຍຍົກທີເຂົ້າໃຈປະຊາຊົນ.

ຊົມຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.