ແຊຣໄວ້ແມະ! ຮາກຜັກຫົມດອງເຂົ້າຂາວ ເປັນຢາຊູກຳລັງສຳລັບທ່ານຊາຍ ກິນມື້ລະຈອກນ້ອຍກ່ອນອາຫານແລງ

ວິທີເຮັດ: ຂຸດຮາກຜັກຫົມ ນຳມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວເອົາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ຕາກໃຫ້ແຫ້ງດີ ແຕ່ ເວລາຕາກຫ້າມໃຫ້ຖືກນ້ຳຝົນເພາະອາດຈະເກີດໂໝກແລະ ເຊື້ອລາໄດ້.

ຂໍແນະນຳເລີຍ: ສຳລັບທ່ານຊາຍ ທີ່ນົກເຂົາບໍ່ຂັນສູ່ເມຍບໍ່ໄດ້ຈອກດຽວເອົາຢູ່ ຜັກຫົມປະເພດມີໜາມ ແລະ ບໍ່ມີໜາມ ກິນເປັນອາຫານກໍ່ດີ ແລະ ກິນເປັນຢາກໍ່ໄດ້ ຜັກຫົມມີສັບພະຄຸນລົ້ນເຫຼືອ ຊ່ວຍບຳລຸງກຳລັງທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ, ໂດຍສະເພາະຮາກຂອງມັນ ຊ່ວຍເສີມສະມັດຕະພາບທາງເພດ.

ຫຼັງຈາກຮາກຜັກຫົມແຫ້ງດີແລ້ວ ນຳມາດອງເຫຼົ້າຂາວ ຫຼື ຕົ້ມດື່ມແທນນ້ຳກໍ່ໄດ້, ເຫຼົ້າຂາວປ໋ອກ 1 ໃສ່ຮາກຜັກຫົມ4-5ຕົ້ນ ຖ້າແມ່ນຕົ້ນໃຫຍ່ 3ຕົ້ນກໍ່ໄດ້ ດອງໄວ້ 10ມື້ຂື້ນໄປຈຶ່ງກິນ.

ວິທີກິນ: ກິນມື້ລະຈອກນ້ອຍກ່ອນອາຫານແລງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *