ຊ່ວຍແຊຮຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແດ່

🙏🙏ທາງຫນ່ວຍຊີບຂໍຕາງຫນ້າໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ນາງ ນວມ ແສງອຸດົມ ອາຍຸ 58ປີ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານວັງມົນ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ.

ທີ່ອາໄສຢູ່ກັບລູກສາວສອງຄົນຜົວຕາຍປະໄດ້ລາຍປີແລ້ວ ເຊິ່ງຕອນນີ້ ນາງນວມ (ຜູ້ເປັນແມ່) .

ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວດ້ວຍພະຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ ຜູ້ເປັນລູກສາວບໍ່ມີເງີນມ້ຽນຄາບອາບສົບແມ່ສະນັ່ນ

ຈຶ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກສັງຄົມປະກອບສ່ວນຄົນລະເລັກລະຫນ້ອຍເພື່ອມ້ຽນຄາບອາບສົບຂອງນາງນວມໃນຄັ້ງນີ້.🙏🙏🙏

ຊ່ອງທາງການຊ່ວຍເຫຼືອ:0191 20000 185966001MS MIME KHINETHAVISOUKນາງ ມີມີ່ ຂຽນທະວີສຸກ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *