ໃຜບໍ່ຢາກເປັນນາງເອກຫນັງ… ລົບດ່ວນ

ລົງຕາມແຈ້ງເຕືອນ ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ ບໍ່ໄດລົງໃຫ້ເຊື່ອ ຈະຫລີ້ນບໍ່ຫລີ້ນຂື້ນກັບເຈົ້າເອງ ປ້ອງກັນດີກວ່າແກ້ ບໍ່ເສຍຫາຍຫຍັງ.

ໃຜບໍ່ຢາກເປັນນາງເອກຫນັງໂປ້ ລົບດ່ວນ ເຫັນຂ່າວຈີນກະແຈ້ງເຕືອນ ແອ້ບນີ້ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ຫລີ້ນເພາະຊິເອົາຫນ້າຂອງຜູ້ຫລີ້ນໄປເຮັດຫນັງໂປ້.

ລົງຕາມແຈ້ງເຕືອນ ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ ບໍໄດລົງໃຫ້ເຊືອ ຈະຫລີ້ນບໍຫລີ້ນຂື້ນກັບເຈົ້າເອງ.

https://www.facebook.com/100004138381886/posts/1991457691002158/?d=n

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *