ໂຄວິດ​ໄປຢາມ ຄະນະກະເສດສາດແລ້ວ..​ຍ້ອນຄວາມປະມາດແທ້ໆ..

ໂຄວິດ​ໄປຢາມ ຄະນະກະເສດສາດແລ້ວ..​ຍ້ອນຄວາມປະມາດແທ້ໆ..

ຂໍໃຫ້ນອ້ງໆນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດປອດໄພຫມົດທຸກຄົນເດື້

(ຜົນ+35ຄົນກະເລີຍໄດ້ໃຊ້ລົດໃຫຍ່ມາເອົາ)

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *