ແຊຣເອົາບຸນເດີ່..!! ໝາກຂາມປ້ອມດິນ ໃຊ້ເປັນຢາຟອກດູກຫັກ ແລະ ໜີ້ວໃນໄຂ່ຫຼັງ

ວັນນີ້ທາງໝໍຢາມະຫັດສະຈັນ ຈະນຳເອົາປະໂຫຍດດີໆ ຈາກວ້ານທໍລະນີ ສານ ຫຼື ອີກຊື່ເອີ້ນວ່າ ໝາກຂາມປ້ອມດິນ ຫວ້ານທໍລະນີສານ ມີສິບກວ່າສັບພະຄຸນ ທາງຢາ ແຕ່ວັນນີ້ຈະນຳມາສະເໝີ 2 ສັບພະຄຸນເຊັ່ນ.

ວິທີໃຊ້

ໃບນຳມາຕົ້ມດື່ມ ຊ່ວຍແກ້ອາການ

ໃບນຳມາປະສົມ ກັບໜຽວກໍ່າ (ເຂົ້າກ່ຳ) ໃຊ້ເປັນຢາຟອກດູກຫັກ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *