ຂ່າວດ່ວນ..! ມ້ຽນສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ ໂຄວິດ19 ກໍລະນີທີ່ 27

10/10/2021 ຄະນະສະເພາະກິດ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດ1629

ຮັບແຈ້ງ ປະສານງານຈາກ ຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ ມ້ຽນສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ.

ໂຄວິດ19 ເພດຊາຍ ອາຍຸ 60ປີ ຊຸມຊົນ😪

( ສ່ວນລາຍລະອຽດທາງທີມງານຈະລາຍງານຂໍ້ມູນຕາມຫລັງ )

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *