ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ຮັບນັກສຶກສາໃໝ່

ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ກະຊວງການເງິນ; ປະກາດແຈ້ງການເຖິງ:

ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ແຈ້ງການ.

ຂໍ້ມູນ​ຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *