ເສຍຊິວິດ ແລ້ວ

ສັກຢາປ້ອງກັນ covid19 30/092021ເລີ່ມມີອາການເປັນໄຂ້ຜິດປົກກຕິ ວັນທີ່ 01/10/201 ເວລາກາງຄືນ, ອາການໄຂ້ສູງຂື້ນ 03/10/2021 ຜ່ານການກວດດ້ວຍການ ເອໂກ້ ຈາກໂຮງໝໍເມືອງໂດຍທ່ານໝໍ ???

ລະບຸວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນໂລດ ຕັບ ແລະ ບີ ທັງທີ່ທີ່ຜ່ານມາບໍ່ເຄຍເປັນມາກ່ອນ.ອາການທີ່ລະບຸແມ່ນ

-ຕັບໃຫຍ່

-ບີໃຫຍ່

ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ ເປັນຂໍ້ສົງສັຍທີ່ວ່າ ອາດຈະເກິດຈາກ ຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ (ວັກຊີນ).

ມີຄລີບ.

ຂໍ້ມູນຈາກ. ເປັນພໍ່ລາວເອງ (ເປັນພໍ່ຜູ້ລົງເດີ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *