ດີປານປິດຖີ້ມ..!! ເຄືອເພັດສັງກາດ ຢາດີຮູທະວານໄຂ່ມີຕິ່ງຖ່າຍຍາກ ຫຼື ຖ່າຍອອກເລືອດ ຕົ້ມກິນ 1 ອາທິດ ຫາຍຂາດ

ອັນນີ້ແມ່ນເຄືອເພັດສັງກາດມີຜູ້ໃຈບຸນບໍລິຈາກໃຫ້ອາຈານສອງເປົາໃຜຢາກໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາເດີຈະບໍລິຈາກຕໍ່ອີກບໍ່ເອົາເງີນໃຫ້ລາ້ໆ (ມາເອົາຢູ່ເຮືອນອາຈານຢູ່ບາ້ນໂພນໂຮງແຂວງວຽງຈັນໂທ 02055606539) ມັນເປັນຢາດີລິດສິດວງທະວານໄຂ່ມີຕິ່ງອອກຖາ່ຍຍາກ ຫຼື ຖາ່ຍອອກເລືອດກີນພຽງສາມຫມໍ້ຮູ້ຜົນ.

ວິທີໃຊ້ຕົ້ມໃສ່ອອ້ຍດຳຫມໍ້ລະຫາ້ປອ້ງອອ້ຍດຳສາມປອ້ງໃສ່ນຳ້ນື່ງລີດເຄິ່ງຕົ້ມລົງໃຫ້ເຫລືອນື່ງລີດແລ້ວກີນຕາງນຳ້ເລີຍແລ້ວແຕ່ລະມື້ໃຫ້ກີນຫມາກກວ້ຍນຳ້ສຸກໃສ່ສາມຫນວ່ຍຂະລຳຊວ່ງກີນຢາເຄື່ອງດອງເຫລົ້າເບຍຫົວສີໃຄເຄື່ອງປຸງລົດຄະນໍຫມາກເຜັດຫມາກຖົ່ວດີນຫມາກພາ້ວອາຫານແຫ້ງແລ້ວຈະດີແທ້ແລ

Lao News Time | ເວລາຂ່າວ ສຳລັບທ່ານ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.