ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ຜູ້ຕິດໂ ຄ ວິ ດ ຫຼວງພະບາງ

ມື້ນີ້ຈະລາຍງານການຕິດ ເ ຊື້ອ ໂ ຄ ວ ິດ ຂອງຫນ່ວຍສະເພາະກິດ ຢູ່ສປປລາວ ເຊີ່ງລາຍລະອຽດແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້.

7/ 10 / 2021 ພົບເຊື້ອ COVID-19 ທັງໝົດ 143 ຄົນ: ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 21 (ຊຸມຊົນ 21),

ນ້ຳບາກ 41(ຊຸຊົນ 41), ງອຍ 63 ຄົນ(ຊຸມຊົນ 63), ຊຽງເງິນ 18(ຊຸມຊົນ 18).

ຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອແພດໝໍ ເພາະແພດໝໍຢູ່ໂຮງໝໍ ເພື່ອພວກເຮົາ.

ຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອແພດໝໍ ເພາະແພດໝໍຢູ່ໂຮງໝໍ ເພື່ອພວກເຮົາ.

ຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອແພດໝໍ ເພາະແພດໝໍຢູ່ໂຮງໝໍ ເພື່ອພວກເຮົາ.

ຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອແພດໝໍ ເພາະແພດໝໍຢູ່ໂຮງໝໍ ເພື່ອພວກເຮົາ.

.

ຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອແພດໝໍ ເພາະແພດໝໍຢູ່ໂຮງໝໍ ເພື່ອພວກເຮົາ.

ຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອແພດໝໍ ເພາະແພດໝໍຢູ່ໂຮງໝໍ ເພື່ອພວກເຮົາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *