ຂ່າວດີ ຮັ ບ ສ ະ ໝັ ກ ງານ

ຂ່າວດີ ຮັ ບ ສ ະ ໝັ ກ ງານ

ບໍລິສັດ ວິລະບູລີ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງຈຳກັດຜູ້ຽວ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງລຸ່ມນີ້.

1. ຫົວໜ້າທີມ ຄຸມງານ ຈັກເຈາະຫີນບໍ່ແຮ່ ຈຳນວນ 4 ຕຳໜ່ງ ( Supervisor )

2. ໂຊເຟີ້ ຂັບຈັກເຈາະຫີນ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ ( Driller operator)

3. ພະນັກງານ ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ ແຮງງານ 4 ຕຳແໜ່ງ ( safety officer )

4. ນາຍຊ່າງສ້ອມແປງຈັກເຈາະ ແລະ ກົນຈັກ ໜັກ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ ( Mechanic )

5. ພະນັກງານ ບັນຊີ ແລະ ບໍລິຫານ ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ

6. ໂຊເຟີຂັບລົດ 66 GAZ ຈຳນວນ 2ຕຳແໜ່ງ

ທຸກຕຳແໜ່ງ ແມ່ນປະຈຳການຢູ່ບ້ານໂນນສົມບູນ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະແຂດ,ມີບ່ອນພັກເຊົາ ແລະ ອາຫານໃຫ້ ມີມື້ພັກໃຫ້ 5ມື້ຕໍ່ເດືອນເງີນເດືອນ

ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຢ່າງຕ່ຳ3ປີຂຶ້ນໄປ, ເງີນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 3,5 ລ້ານ – 6 ລ້ານກີບ

ສົນໃຈຕິຕໍ່ສອບຖາມ ເບີໂທ 020 22794259 ປິດຮັບສະໝັກ ທີ11/10/2021

ສຳຫລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈແທ້ ໃຫ້ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ, ບໍ່ຮັບນາຍໜ້າ, ບໍ່ໃຫ້ໂທຖາມແທນກັນ,ບໍ່ສະດວກຕອບຂໍ້ຄວາມ ຂອບໃຈ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *