ຢຸດເດີ້ ຄໍລາຈອກຄໍລາເຈນ

ບຸນສົງການປີນີ້ກີນໃຫ້ເມົ່າຈື່ງສົມດັ່ງຄຳວ່າລີນບຸນ

ມື້ຮັນນາຈັບອີຫຍັງເອົາແທ້ເອົາວ່າ.

ຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *