ດ່ວນໆ… ມື້ນີ້ຕິດອີກ 2 ຄົນ

ດ່ວນໆ… ມື້ນີ້ຕິດອີກ 2 ຄົນ.

ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ ບ້ານເມືອງງາ ແລະ ບ້ານໂຄມຂວາງ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ.

ຜົນກວດປະຈຳວັນທີ 28 ສິງຫາ 2021

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *