ຊ່ວຍກັນເດີ ພິ່ນ້ອງ

ຊ່ວຍກັນເດີ ພິ່ນ້ອງ.

ຍັງ 3 ທ່ານ ທີ່ຜົນກວດເປັນບວກ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ຫາກຍັງບໍ່ມາສະເໜີໂຕ ຈະປະກາດຊື່ຕາມຫາ, ຫາກມີເຈດຕະນາຫຼົບໜີແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຕາມກົດໝາຍ.

ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021 ທາງຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ປະກາດຕາມຫາ 6 ທ່ານ ທີ່ມີຜົນກວດເປັນບວກ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້, ປັດຈຸບັນພົບແລ້ວ 3 ທ່ານ ແລະ ຍັງ 3 ທ່ານ ທີ່ຍັງບໍ່ພົບປະກອບມີ:

1. ທ່ານ ເພດຍີງ ຈາກບ້ານ ດົງປ່າແລບ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ເບີໂທ 56405689

2. ທ່ານ ເພດຊາຍ ຈາກບ້ານນາໄຫ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ເບີໂທ 98897188

3. ທ່ານ ເພດຍີງ ຈາກບ້ານດອນໜູນ, ເມືອງໄຊທານີ ເບີໂທ 55554828

ທາງຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ກ່ຽວ ພ້ອມທັງໄດ້ແຈ້ງປົກຄອງບ້ານ ເພື່ອປະກາດບອກຜູ້ກ່ຽວ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອຈະໄດ້ໄປຮັບໄປປິ່ນປົວຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ,

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *