ໂດດຂົວປາກເຊອີກແລ້ວ..ລາຍທີ 5

ມີຄົນຈະໂລດຂົວຂ້າໂຕຕາຍອີກແລ້ວ 🥲ໄປຕະຫລາດ ຂາກັບເຫັນນາງຢືນຢູ່ສົ້ນຂົວ ບໍ່ໄດ້ຄີດວ່ານາງຈະມາຂ້າຕົວຕາຍ.

ຫຼ້າສຸດມີຄົນໄປໂດດອີກແລ້ວ.

ຄິດວ່າມາຢືນເລ່ນຊົມວີວ (ໂຊກດີທີ່ສຸດ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພົນລະເມືອງດີເຫັນກ່ອນ )

ປັນຫາຊີວິດມີທຸກຄົນ ມີເບົາ ມີຫນັກ ມີສາຫັດ ທຸກຄົນ ອົດທົນສູ້ຜ່ານມັນໄປໃຫ້ໄດ້ ຄວາມສຸກຢູ່ນຳເຮົາຄາວດຽວ ຄວາມທຸກຄືກັນ.

ມີສະຕິ ໃນການໃຊ້ຊິດ ໄດ້ເກີດເປັນຄົນ ຊາດດຽວ ສຸກທຸກ ໃຊ້ຊີວິດນີ້ໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ທີ່ສຸດ ບອກຕົວເອງ.

ສູດບໍ່ພໍ3ມື້ ໂຊກດີມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ແລະພົນລະເມືອງດີຊ່ອຍໄວ້ທັນ #ຂົວປາກເຊ.

ຊົມຄລີບ.

https://fb.watch/jENU7EbUlC/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *