ປະກາດມີເດັກນ້ອຍຫົລງທາງລູກຫຼານໃຜຮີບມາເອົາເດີ້

ປະກາດມີເດັກນ້ອຍຫົລງມາແຕ່ບ້ານດົງເວີນແຫ່ຕອນນີ້.

ຢູ່ບ້ານໂນນສົມບູນຊື່ທ້າວຫວີນໃຜຮູ້ບອກພໍ່ແມ່ມາຮັບເອົາເດີ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *