ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຈະມີການຂະຫຍາຍໂຮງຫມໍ ພາກສະຫນາມ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພິ່ນຈະມີການຂະຫຍາຍໂຮງຫມໍ ພາກສະຫນາມອີກ 3​ ແຫ່ງ ເພື່ຶອຮອງຮັບຄົນເຈັບ ໄດ້ປະມານ 1160 ຄົນ

ແຫ່ງທີ່1 ໂຮງຫມໍພາກສະໜາມດວງເຮືອງ ຢູ່ສົ້ນຂວາມິດຕະພາບລາວໄທແຫ່ງທີຫນຶ່ງສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ 800 ຄົນ

ແຫ່ງທີ່2 ໂຮງຫມໍພາກສະໜາມສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດຫລັກ16 ສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ 360 ຄົນ

ແຫ່ງທີ່3 ໂຮງຫມໍພາກສະໜາມສະໜາມໂຮງຮຽນເຟີກອົບຮົມວິຊາຊີບຄົນພິການ ສີເກີດ ສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ 600 ຄົນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *