News

ກົດໄລຣກົດແຊຣໃຫ້ກຳລັງໃຈນັກຮົບຊຸດຂາວ

ເດີກປານນີ້ແລັວນໍ້າຍັງບໍ່ໄດ້ອາບເຂົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ກິນແຕ່ກາສູ້ຢາງສຸດໃຈ

ຂອບໃຈທຸກກຳລັງໃຈທີໃຫ້ນັກຮົບຊຸດຂາວພວກເຮົາ.

ກົດໄລຣກົດແຊຣໃຫ້ກຳລັງໃຈນັກຮົບຊຸດຂາວ.

Ater Settivong.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button