News

ເບິ່ງເດີ້..! ບ່ອນທີ່ພວກມັກເລາະຊູມແຊວຈະໄປຢູ່!!

ຖ້າຫາກພວກທ່ານຍັງມັກເລາະມັກຊຸມແຊວມັກເຫຼົ້າມັກເບຍ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ໄປຊຸມກັນແບບນີ້.

ບ່ອນທີ່ພວກມັກເລາະຊູມແຊວຈະໄປຢູ່!!

ຈາກນີ້ລືມໄປໂລດຫ້ອງແອເຢັນທີ່ເຄີຍນອນ.

ລືມໄປເລີຍອາຫານແຊບໆທີ່ເຄີຍກິນ ເຄີຍນອນກອດຄົນທີ່ຮັກກໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ໂທຫາ.

Cr:ບ້ານຫາດກັນຊາເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນວ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button